• ارائه مشاوره در زمینه های تخصصی شیرالات صنعتی مورد استفاده در صنایع آب و فاضلاب شامل انتخاب نوع مناسب، سایز و فشار و سایر ویژگی های مورد نیاز
  • تجزیه و تحلیل داده های مهندسی طراحی و ارائه راه حلهای اجرایی اصلاح و بهبود کیفی کارکرد شیرالات در خطوط آبرسانی
  • ارائه پیشنهادات فنی جهت اتوماسیون شیرالات و ایجاد امکان بکارگیری آنها در سیستم های تله مترینگ و کنترل تاسیسات آبرسانی
  • آشناسازی و انتقال ویژگی های استاندارد های مرتبط در صنعت شیرسازی
  • کمک به توسعه و انتقال مهارتهای احراز شده به کاربران شیرالات صنعتی
  • انجام محاسبات عددی پارامترهای مکانیکی و هیدرولیکی طراحی شیر
  • انجام امور طراحی شیرهای خاص صنعت آب و فاضلاب به همراه تحلیل های مکانیکی و هیدرولیکی طرح
  • انجام پروژه های شبیه سازی رفتارهای هیدرودینامیکی شیرها ( نظیر  CFD) در خطوط آبرسانی با پیشرفته ترین نرم افزار های تخصصی به روز همراه با تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی در ارتباط با موضوع  پروژه