شرکت میراب تولید کننده شیرآلات صنعتی

رسیدگی به شکایات

در صورتیکه در موارد زیر دچار مشکل هستید آماده راهنمایی و پیگیری موضوع هستیم:
• عدم تحویل به موقع محصول
• عدم کارکرد مناسب تجهیزات
• عدم تطابق محصول دریافتی با درخواست و مستندات فنی
• و …

تلفن: ۴۴۵۴۵۶۵۰ – ۰۲۱
فکس: ۴۴۵۴۵۶۵۸ – ۰۲۱
ایمیل: CRM@Mirab-valves.com