شرکت میراب تولید کننده شیرآلات صنعتی

فروش خارجی
فروش خارجی

فروش خارجی شرکت میراب متولی امور صادرات بوده که ارتباطات بین المللی شرکت را در چارچوب سیاستهای بازرگانی و انجام تشریفات مناقصات بین المللی و عقد قرارداد های لازم را بر عهده دارد


این واحد با استقرار در کارخانه شماره ۱، آماده انجام هرگونه مذاکرات تجاری می باشد.

شرح وظایف:
۱ مدیریت صادرات به خارج از کشور و بازاریابی خارجی
۲ شرکت در نمایشگاههای بین المللی
۳ انجام اقدامات لازم در راستای پاسخگویی به درخواست های مشتریان و ارائه پیشنهاد فنی و مالی
۴ مدیریت و هماهنگی با شرکتهای حمل و نقل بین المللی (هوایی، زمینی، دریایی) جهت حمل کالاها
۵ پیگیری ارسال کالا برای مشتریان خارجی در زمان مقرر