اخبار

آذر ۱۳, ۱۳۹۸ / اخبار, اخبار عمومی

تولید شیر پروانه ای DN700 مجهز به عملگر پنوماتیک Scotch Yoke

این شیرها به سفارش شرکت تانا انرژی جهت نصب در مدول اول تصفیه خانه گیلان، طراحی و تولید شده است....
ادامه مطلب ...
آبان ۴, ۱۳۹۸ / General News, News

Installation and delivery of 1200mm Sleeve Valve

In March 2019, the operation and installation of two 1,200 sheathed valves were successfully completed in concrete ponds for these...
ادامه مطلب ...
آبان ۴, ۱۳۹۸ / General News, News

manufacture the first Triple Eccentric valve in Iran

This valve was designed and manufactured by the flagship company for installation in the first section of the Persian Gulf...
ادامه مطلب ...
۱ ۲ ۳ ۶

انواع شیر های صنعتی

شیر های سوزنی

شیر های پروانه ای

شیر های پروانه ای

شیر های آتش نشانی

شیر های کشویی

شیر های کنترلی

شیر های هوا

شیر های یک طرفه

متعلقات شیر

متعلقات ضروری

متعلقات غیر ضروری