فاز اول طرح توسعه شرکت میراب توسط جناب آقای مهندس نعمت زاده ، وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت ایران در تاریخ ۹۴/۰۹/۰۵ افتتاح گردید.