شرکت میراب تولید کننده شیرآلات صنعتی

گروه محصول

شیرهای پروانه ای بدنه باریک بدون فلنج ویفری با پروانه خارج از مرکز (BEW)