اعطای نمایندگی و عاملیت فروش

شرایط عمومی اعطای نمایندگی داخلی:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران
کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد
موقعیت دفتر در مرکز استان باشد.
موقعیت دفتر ترجیحاً نزدیک به اماکن اداری و خدمات شهری باشد.
موقعیت ساختمان اداری باشد. فضای داخلی دفتر برای برگزاری جلسات مناسب باشد.
توانایی ارائه ضمانت بانکی به میزانی که شرکت تعیین نماید.
قبولی در مصاحبه اعطای نمایندگی و تأیید مدارک توسط شرکت (اولویت با متقاضیانی است که در امر بازاریابی فعالیت داشته‌اند).
کیفیت تمامی موارد فوق با مراجعۀ حضوری بازرس شرکت بررسی خواهد شد و شرایط اختصاصی اعطای نمایندگی طی ارتباطات بعدی شرکت اعلام خواهد شد.

شرایط عمومی اعطای عاملیت فروش:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران
کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
شایستگی ، حسن شهرت و عدم سو پیشینه کیفری
برخورداری از سابقه کارمفید در زمینه خرید وفروش لوازم یدکی متناسب با نوع درخواست
توانایی ارائه چک بانکی به میزانی که شرکت تعیین نماید.
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد
کیفیت تمامی موارد فوق با مراجعۀ حضوری بازرس شرکت بررسی خواهد شد و شرایط اختصاصی اعطای عاملیت فروش طی ارتباطات بعدی شرکت اعلام خواهد شد.

جهت دریافت فرم اعطای نمایندگی و عاملیت فروش میراب با کارخانه شماره ۲ میراب (تلفن ۴۴۵۴۵۶۵۰) تماس حاصل فرمایید.