اخبار

آذر ۱۷, ۱۳۹۷ / اخبار, اخبار عمومی

ساخت شیر آتشنشانی ایستاده نوع Wet Barrel

شیرهای آتشنشانی در دو نوع ایستاده و دفنی تولید می شوند. نوع ایستاده به دو مدل "خشک" (Dry barrel) و ...
ادامه مطلب ...
آذر ۱۷, ۱۳۹۷ / اخبار, اخبار عمومی

ساخت شیر پروانه ای DN1400, PN40 با عملگر هیدرولیک وزنه ای

در حال حاضر مراحل ساخت تعداد ۷ دستگاه شیر هیدرولیک سایز ۱۴۰۰ میلیمتر با فشار کاری ۴۰ بار، به سفارش...
ادامه مطلب ...
آذر ۱۷, ۱۳۹۷ / اخبار, اخبار عمومی

ساخت شیر پروانه ای DN2500, PN25 با عملگر هیدرولیک وزنه ای

در حال حاضر مراحل پایانی ساخت و تست شیر هیدرولیک با سایز ۲۵۰۰ میلیمتر و فشار ۲۵ بار در کارخانه...
ادامه مطلب ...

<div style=”display: none;”>
<h2>انواع شیر های صنعتی</h2>
<h3>شیر های سوزنی</h3>
<h3>شیر های پروانه ای</h3>
<h3>شیر های پروانه ای</h3>
<h3>شیر های آتش نشانی</h3>
<h3>شیر های کشویی</h3>
<h3>شیر های کنترلی</h3>
<h3>شیر های هوا</h3>
<h3>شیر های یک طرفه</h3>
<h3>متعلقات شیر</h3>
<h4>متعلقات ضروری</h4>
<h4>متعلقات غیر ضروری</h4>
</div>