این شیر به سفارش شرکت شاخص جهت نصب در قطعه اول خط انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور طراحی و تولید گردید.

با توجه به فشارکاری ۶۳ بار و لزوم آببندی کامل شیر پروانه ای در این فشار، مکانیزم آببندی از نوع فلز به فلز و یاتاقان بندی دیسک در بدنه بصورت Triple Eccentric  (سه بار خارج از مرکز)  می باشد.

طراحی سه بار خارج از مرکزی دیسک در بدنه برای اولین بار در شرکت میراب و با نرم افزارهای تخصصی مربوطه در واحد فنی مهندسی شرکت بطور کامل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن و خروجی های حاصل از آنالیز CFD برای سنجش پارامترهای مقاومت مکانیکی و عملکرد در فشار و سرعت های مورد نظر، انطباق لازم با استانداردهای مربوطه را بهمراه داشت.

تمامی مراحل طراحی و ساخت، انجام عملیات ماشینکاری و تست نهایی این شیر در شرکت میراب و توسط متخصصین این شرکت انجام شده است. تست استحکام بدنه این شیر طبق استاندارد EN 12266-1 DIN و با فشار ۹۵ Bar و تست آببندی با فشار ۷۰ Bar ، بدون نشتی (Zero Leakage) و با موفقیت کامل انجام شده است. شیر مجهز به گیربکس تولید شرکت میراب و عملگر برقی شرکت آئوما می باشد.