در حال حاضر مراحل ساخت تعداد ۷ دستگاه شیر هیدرولیک سایز ۱۴۰۰ میلیمتر با فشار کاری ۴۰ بار، به سفارش شرکت شاخص جهت نصب در خطوط انتقال آب از خلیج فارس به صنایع جنوب شرقی کشور، در کارخانه میراب انجام می پذیرد.

شیرهای قطع اضطراری شرکت میراب که مجهز به عملگر هیدرولیک وزنه ای و سایر تجهیزات پیشرفته می باشند به عنوان شیر نرمال باز ( یا نرمال بسته) در ورودی مخازن ، بعد از ایستگاه پمپاژ و یا ورودی توربین نصب می شوند تا در صورت بروز هرگونه حادثه بصورت خودکار و با سرعت محاسبه شده ای بسته شده تا خط لوله و تجهیزات از آسیب های جدی محافظت گردند. عمدتا” این شیرها از سایز ۴۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر تولید شده اند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به کاتالوگ شرکت میراب مراجعه گردد.