تصفیه‌خانه فاضلاب شهر کامیاران با اعتبار ۳۳۲ میلیارد ریال در دست اجرا بوده و این پروژه برای جمعیت ۸۰ هزار نفری شهر کامیاران برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر دیواندره با اعتبار ۴۱۱ میلیارد ریال در دست اجرا بوده که این پروژه برای جمعیت ۴۲ هزار نفری شهر دیواندره برنامه‌ریزی شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان ادامه داد: همچنین تصفیه‌خانه فاضلاب شهر دهگلان نیز با اعتبار ۴۰۹ میلیارد ریال در دست اجرا بوده و برای جمعیت ۴۰ هزار نفری شهر دهگلان برنامه‌ریزی شده است.

محمدی با بیان اینکه ارتقا و توسعه تصفیه‌خانه های فاضلاب از دیگر طرح‌های در دست اجرا است، یادآور شد: تصفیه خانه فاضلاب شهر مریوان در آغاز برای جمعیت ۱۰۵ هزار نفری با ظرفیت تصفیه ۲۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، پیش بینی شد که در طرح ارتقا و توسعه این تصفیه‌خانه، افزایش ظرفیت تصفیه به ۵۹ هزار و ۳۴۵ مترمکعب در شبانه روز، افزایش جمعیت تحت پوشش از ۱۰۵ هزار نفر به ۲۴۴ هزار و ۵۰۰ نفر برنامه‌ریزی شد که هم‌اکنون در حال اجرا است و هزینه کل این طرح ۶۰۲ میلیارد ریال است.

وی در ادامه بیان کرد: ارتقا و توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج از دیگر طرح‌های در دست اجرای شرکت آبفا است که تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج نیز در آغاز برای جمعیت ۴۶۵ هزار نفری با ظرفیت تصفیه‌خانه ۹۹ هزار و ۳۶۰ مترمکعب در شبانه‌روز، در دستور کار قرار گرفته که در طرح ارتقا و توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج، افزایش ظرفیت تصفیه به ۱۵۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز و افزایش جمعیت تحت پوشش تا ۷۰۰ هزار نفر برنامه‌ریزی شد که هم‌اکنون در حال اجرا است و هزینه کل این طرح هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: سومین طرح ارتقا و توسعه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در استان مربوط به شهر سقز است که در آغاز برای جمعیت ۱۵۰ هزار نفری با ظرفیت تصفیه‌خانه ۳۳ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، در دستور کار قرار گرفت و در طرح ارتقا و توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سقز، افزایش ظرفیت تصفیه تا ۵۴ هزار مترمکعب در شبانه‌روز و افزایش جمعیت تحت پوشش از ۱۵۰ هزار نفر به ۲۷۰ هزار نفر برنامه‌ریزی شد که هم‌اکنون در حال اجرا است و هزینه کل این طرح ۲۰۰ میلیارد ریال است.

mehrnews.com