به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای منطقه۳ ؛ علی خیراندیش مجری طرح های مناطق ۲۱و۲۲ در تشریح این خبر اظهارداشت : عملیات خط لوله خروجی تصفیه خانه ششم تا مخازن زمینی منطقه ۲۲ به منظور تامین آب آشامیدنی پایدار پهنه غربی و جنوبی منطقه ۲۲ ( زون های تحت پوشش مخزن شهید فلاحی) و گذر از بحران کم آبی تابستان سال آتی واز عرض اتوبان شهید حکیم در محل تقاطع بلوار پژوهش اجرا شده است.

خیراندیش افزود : در اجرای این عملیات لوله های کیسینگ بتنی به قطر ۱۲۰۰ میلی متر برای لوله آب بر۸۰۰ میلی متر چدن داکتیل (جهت ادامه خط لوله انتقال از تصفیه خانه ششم تا مخازن زمینی منطقه ۲۲) و قطر ۱۰۰۰ میلی متر برای لوله آب بر ۶۰۰ میلی متر چدن داکتیل (خط لوله خروجی مخزن شهید فلاحی) به طول مجموع ۷۰ متر (هرکدام ۳۵ متر) به روش پایپ جکینگ (لوله رانی بدون حفر ترانشه) انجام گرفته است.

 

news.tpww.ir