­

شیرهای آتشنشانی جهت تامین آب برای تجهیزات آتشنشانی، حفاظت در برابر آتش، برداشت محلی، تخلیه آب شستشو، هواگیری به  کار می رود.

طراحی شیرهای آتشنشانی غالبا در دو نوع خشک و تر است.

مدل خشک دارای دو نوع ایستاده و دفنی می باشد.
در نوع خشک:

‏ آب بعد از بهره برداری از مجرای تخلیه خارج شده تا از یخ زدگی جلوگیری شود.
شیر های آتشنشانی نوع ایستاده دارای سه خروجی برداشت آب است.

خروجی همگی مجهز به‎ کوپلینگ یا درپوش جهت برداشت سریع می باشند.
شیرهای آتشنشانی دفنی فقط دارای یک خروجی برداشت سریع با دندانه درشت می‎باشند که این خروجی به وسیله‎ درپوش مسدود شده است.
مدل تر:‎

مناسب نواحی با دمای بالاتر از نقطه‎ انجماد آب است استفاده می گردد که خطر یخ زدگی آب وجود ندارد.
ورودی سیال به دو صورت تخت یا با زانویی 90 درجه تولید می‌شوند.

که نوع دوم نیاز به زانویی مجزا ندارد.