گروه بندی محصولات

­

کاربرد شیرهای هوا، تخلیه هوا از خط لوله و ورود هوا به خط لوله در زمان مورد نیاز بصورت خودکار است.
نقش این شیرها به عنوان تجهیزی جهت دم و بازدم و پیشگیری از افزایش فشار یا بروز خلاء در خط لوله است
وظایف شیرهای هوای تک محفظه و دو محفظه: ‏ ورود هوا، خروج هوا و خروج حبابهای هوا حین بهره ‎برداری.
وظیفه ورود و خروج هوا به عهده روزنه بزرگ و وظیفه خروج حبابهای هوا به عهده روزنه کوچک می ‎باشد.

شیر هوای دو محفظه در دو نوع با و بدون سیستم قطع و وصل (فلکه)، طراحی و ساخته می‌ شوند.

شیر هوای روزنه بزرگ (خلاء شکن) جهت تزریق حجم هوای بسیار زیاد به درون خط لوله استفاده می شود.

شیر هوای فاضلابی در خطوط فاضلاب، روان آب ‌های سطحی و پساب ‌های شهری و صنعتی بکار میرد.
وظیفه شیر هوای فاضلابی تخلیه گازهای متصاعد شده از سیال است که حجمی از لوله را اشغال کرده است.