­

شیرهای پروانه‌ ای يكي از پركاربردترين شيرهاي صنعتي است که به طور عمومی در سرویس ‎های قطع و وصل بکار میرود.
البته با ملاحظات مربوط به هیدرولیک سیال، در یکی از طراحی ها، بطور محدود ‎جهت کنترل سیال استفاده می گردد.
در شیرهای پروانه‌ ای با محور هم مرکز، بدنه این شیر اغلب دارای طراحی بدون فلنج و فلنج‌دار بدنه باریک است.
به طور معمول، سطح آب ‌بندی بدنه به صورت یک لاینر الاستومری، تولید و روی بدنه اصلی شیر مونتاژ می‎گردد.
لذا بدنه‌ اصلی شیر در تماس مستقیم با سیال و شرایط مخرب سرویس نبوده و احتمال خوردگی حداقل می شود.
افت فشار این شیر با توجه به فرم دیسک و طراحی بدنه،‌ بسیار پایین تر سایر انواع شیرهای پروانه‎ای است.

اتصال شفت به دیسک در این شیر، از نوع اتصال پین مخروطی و یا اتصال با محور چند وجهی می‎باشد.
طراحی شیرهای پروانه‌ ای با محور خارج از مرکز بدنه ، اغلب فلنجدار بدنه‌ باریک، معمولی، عریض و اتصال جوشی است.
در طراحیشیرهای پروانه‌ ای با محور خارج از مرکز ، لاستیک آببندی توسط روبند روی دیسک شیر بسته می شود.
با چرخش 90 درجه گیربکس در جهت ساعتگرد ، لاستیک آببندی روی رینگ بدنه قرار گرفته و شیر می بندد.
بدلیل طراحی خارج از مرکز ، جدایش لاستیک راحتتر شده و گشتاور باز و بسته کردن شیر کاهش می یابد.
باز و بسته کردن شیرهای پروانه ای از طریق نصب عملگر پنوماتیک (بادی)، برقی یا هیدرولیک- وزنه ای امکانپذیر است.