گروه بندی محصولات

­

متعلقات

صافی‎ها:

متعلقات تجهیزاتی هستند که جهت جمع‎آوری و فیتراسیون مواد معلق موجود در سیال در خطوط لوله مورد استفاده قرار می‎گیرند.
موقعیت نصب این تجهیزات غالبا قبل از شیرهای کنترلی، در خروجی پمپ‎های درون چاهی برای جمع آوری ناخالصی‌ها می باشد.
صافی ها در طرح های مختلف از جمله نوع Y، Tو یکسر فلنج (دو نوع تخت و مایل) ساخته می‌شوند.
طراحی شکل توری صافی های نوع تخت بصورت سبدی، قوس دار یا تخت و نوع مایل به شکل استوانه می‎باشد.
در طراحی انواع صافی ها، میزان افت فشار و در نتیجه ابعاد، شکل و اندازه شبکه توری بسیار مهم می‎باشد.

معمولا به منظور تعیین میزان افت فشار در صافی، طی دوره بهره‎برداری توصیه می‎گردد طرفین صافی مجهز به فشارسنج باشند.
تفاضل فشار فشارسنج ورودی و خروجی به عنوان شاخصی برای بررسی میزان گرفتگی و تمیز‌سازی صافی در نظر گرفته می‌شود.
طراحی انواع شبکه ‎بندی توری‎ ها بر اساس نیاز به نوع تصفیه و فیلتراسیون آب انتخاب و ساخته می شوند.

اتصالات قابل پیاده کردن:

یکی از ملحقات خط لوله است که با كمك آن می‎توان شیرها را از خطوط لوله به راحتی جدا نمود

با شل کردن پیچ و مهره‎ها، طول اتصالات کاهش یافته تا فضا برای جدا کردن شیر از خط ایجاد گردد.
موقع نصب شیر و واشر آب‌بندی، با سفت کردن پیچ‎ها و مهره‎ها می توان شیر را بین فلنج‏ها محكم نمود.

اتصالات قابل پیاده در دو نوع F1 و F2 طراحی و ساخته می‌شوند که هرکدام آنها مزایای خود را دارند.
از جمله ویژگی های اتصالات قابل پیاده: طراحی مطمئن ، استحکام بالا، تحمل فشار و اشغال فضای نصب كم است.
بدلیل احتمال كم و زیاد بودن طول لوله در محل نصب شیر، اصلاح آن توسط این تجهیز امكان پذیر است
مزیت F1 نسبت به F2 تحمل فشار بالاتر و مزیت F2 نسبت به F1 سهولت بیشتر در باز کردن است.

نشانگر:

با نصب نشانگر روی شیر یا رابط تلسکوپی، درصد گشودگی و وضعیت باز یا بسته بودن دیسک قابل مشاهده است.
روی تمام شیرهایی که جهت باز و بسته شدن احتیاج به دوران چندین دور فلکه دارد، قابل نصب می باشد.
قابل نصب روی شیرهای پروانه ای فلنجدار گیربکسی ، پروانه ای ویفری گیربکسی ، گلوب، سوزنی، کشویی ، چاقویی، …