­
  • سایز (میلی متر) : 1800-200 فشار (بار) : 40-6 جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد کربنی جنس پیستون : استنلس استیل در این نوع شیر بعلت حلقوی بودن سطح مقطع عبور جریان ، از ایجاد ارتعاش و لرزش جلوگیری شده، همچنین تغییرات مقدار دبی نسبت به درصد گشودگی شیر خطی می باشد. حركت مستقیم پیستون شیر به جلو باعث كم شدن مقدار دبی و در نهایت با قرار گرفتن سیت پیستون بر روی سیت بدنه باعث آببندی شیر می شود.

     

  • سایز (میلی متر) : 2200-200 فشار (بار) : 25-6 جنس بدنه : انواع فولاد کربنی جنس غلاف : استنلس استیل

    شیرهای غلافی اغلب بعنوان شیر تخلیه درانتهای خطوط انتقال، خروجی سدها و نیروگاهای آبی استفاده می شود.در كنار شیرهای سوزنی(پلانجر) و تخلیه مخروط ثابت شرکت میراب، شیر غلافی نیز بعنوان شیر مستهلك كننده انرژی، قطع و وصل و تنظیم در انتهای خطوط مخازن ذخیره نقش بزرگی را بعهده دارد. با این شیر می توان مقدار جریان عبوری سیال را بمدت طولانی ثابت نگاه داشت و یا در مواقع ضروری مانند وقوع سیلاب مقدار سیال عبوری از آن را زیاد نموده تا دیواره های سد تحت تنش كمتری قرار گیرند. از اینرو لازم است ساختمان شیر در شرایط فوق برای جلوگیری از وقوع پدیده كاویتاسیون و در نتیجه ایجاد ارتعاشات و آسیب به ساختمان ها از شرائط محكم و استواری برخوردار باشد.

    تفاوت این شیر با سایر شیرهای تخلیه انتهایی لزوم نصب آن داخل حوضچه است. سیال خروجی از این شیر پاشش در قسمت خروجی و داخل کانال یا رودخانه ندارد و پس از تخلیه انرژی در قسمت انتهایی حوضچه از قسمت بالای آن سرریز می کند.