شیرهای هوا، کاربرد تخلیه و ورود هوای خط لوله را  بصورت خودکار دارند.

 

این شیرها به عنوان تجهیزی جهت دم و بازدم خطوط لوله عمل می‌کند و نقش ایمنی و تعیین کننده‎ای را در عملکرد ایمن خط لوله برای پیشگیری از افزایش فشار و یا بروز خلأ در خط  ایفا می‌کند.

شیرهای هوای تک محفظه و دو محفظه دارای سه وظیفه‏ ورود هوا، خروج هوا و خروج حباب های هوا حین بهره ‎برداری    می ‎باشند. وظیفه ورود و خروج هوا به عهده روزنه بزرگ و وظیفه خروج حباب های هوا به عهده روزنه کوچک می ‎باشد. این شیرها در دو نوع با و بدون سیستم قطع و وصل، طراحی و ساخته می‌ شوند.

شیر هوای روزنه بزرگ (خلاء شکن) جهت تزریق حجم هوای بسیار زیاد به درون خط استفاده می شود.

شیر هوای فاضلابی در خطوط  فاضلاب، روان آب ‌های سطحی و پساب ‌های شهری و صنعتی به جهت تخلیه گازهای متصاعد شده از سیال که حجمی از لوله را اشغال کرده است، مورد استفاده قرار می‎گیرد.