شیرهای  پروانه‎ای یکی از پرکاربردترین شیرهای صنعتی است که به طور عمومی در سرویس‎های قطع و وصل و البته با ملاحظات مربوط به هیدرولیک سیال، به طور محدود ‎جهت کنترل سیال استفاده می گردد. انواع طراحی ها:

 

  • با محور هم مرکز : بدنه با طراحی بدون فلنج یا فلنج ‌دار بدنه باریک است. سطح آب ‌بندی بدنه یک لاینر الاستومری است که روی بدنه اصلی مونتاژ می‎گردد؛ بدنه‌ اصلی شیر در تماس مستقیم با سیال و در معرض شرایط مخرب سرویس نمی‎باشد.
  • با یک محور خارج از مرکز : خط مرکز شفت منطبق بر صفحه ی عبور کننده از رینگ آب‌بندی بدنه نمی‎باشد.
  • با دو محور خارج از مرکز : علاوه بر اینکه خط مرکز شفت منطبق بر صفحه ی عبور کننده از رینگ آب‌ بندی بدنه نمی‎باشد، خط مرکز شفت از مرکز خط لوله و ورودی بدنه هم عبور نمی‌کند.
  • با سه محور خارج از مرکز : علاوه بر دو خروج از مرکز فوق، نقطه ی کانونی زوایای رینگ با محور خط لوله منطبق نمی‎باشد .