اخبار

آذر ۱۷, ۱۳۹۷ / اخبار, اخبار عمومی

ساخت شیر آتشنشانی ایستاده نوع Wet Barrel

شیرهای آتشنشانی در دو نوع ایستاده و دفنی تولید می شوند. نوع ایستاده به دو مدل "خشک" (Dry barrel) و ...
ادامه مطلب ...
آذر ۱۷, ۱۳۹۷ / اخبار, اخبار عمومی

ساخت شیر پروانه ای DN1400, PN40 با عملگر هیدرولیک وزنه ای

در حال حاضر مراحل ساخت تعداد ۷ دستگاه شیر هیدرولیک سایز ۱۴۰۰ میلیمتر با فشار کاری ۴۰ بار، به سفارش...
ادامه مطلب ...
آذر ۱۷, ۱۳۹۷ / اخبار, اخبار عمومی

ساخت شیر پروانه ای DN2500, PN25 با عملگر هیدرولیک وزنه ای

در حال حاضر مراحل پایانی ساخت و تست شیر هیدرولیک با سایز ۲۵۰۰ میلیمتر و فشار ۲۵ بار در کارخانه...
ادامه مطلب ...
شهریور ۱۲, ۱۳۹۷ / اخبار, اخبار عمومی

موفقیتی دیگر برای شرکت میراب

شرکت میراب موفق به ارتقا گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 و مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004 به ویرایش...
ادامه مطلب ...
۱ ۲

انواع شیر های صنعتی

شیر های سوزنی

شیر های پروانه ای

شیر های پروانه ای

شیر های آتش نشانی

شیر های کشویی

شیر های کنترلی

شیر های هوا

شیر های یک طرفه

متعلقات شیر

متعلقات ضروری

متعلقات غیر ضروری