You are currently viewing افزایش ظرفیت براده برداری واحد ساخت شرکت میراب

افزایش ظرفیت براده برداری واحد ساخت شرکت میراب

افزایش سفارشات، شرکت میراب را بر آن داشت تا با خرید یک دستگاه ویژه بورینگ سنترCNC دو پالته (ساخت کشور آلمان) نیاز خود را در این زمینه مرتفع نماید.

این دستگاه بورینگ CNC سنتر مدل NBH350 با ابعاد1000mm x 1250mm بوده و مجهز به کنترل زیمنس D840 می باشد. همچنین با سیستم تعویض ابزار رباتیک و ابعاد حرکتی X1800 xY1200 x Z1000 جهت ماشینکاری قطعات تولیدی تا تناژ  3ton مورد استفاده قرار می گیرد.