خدمات لاستیک و الاستومر

تولید قطعات الاستومری

خدمات لاستیک و الاستومر

با توجه به حساسیت قطعات الاستومری در عملکرد شیرهای صنعتی و به منظور کنترل سطح کیفیت و زمان تولید و تحویل این قطعات که عموما نقش آب بندی و کنترل نشتی سیال را به عهده دارند، واحد فناوری الاستومر شرکت میراب تاسیس گردید. تاسیس این واحد با جذب و درک علم و مفاهیم اولیه الاستومر و جذب فناوری و تکنولوژی در این حوزه در سال ۱۳۹۴ آغاز شد و از طریق گسترش مفاهیم کلی و تبدیل آن به جزئیات فناوری تولید قطعات مورد استفاده که دارای تنوع بالایی است بدست آمده و تدوین شد. این فناوری شامل اطلاعات مرتبط با نیروی انسانی و مهارتهایی که باید داشته باشند، مواد اولیه و مواد نهایی مورد استفاده و تجهیزات ، شرایط محیطی و سخت افزار مورد نیاز بوده است و برپایه این اطلاعات واحد الاستومر شرکت میراب در فضای تولیدی حدود ۵۰۰ متر مربع تاسیس گردیده و فعالیت می نماید.

اکنون فناوری موجود در این خصوص باعث ایجاد توانمندی های قابل توجهی در خصوص تولید قطعات الاستومری جهت استفاده در سرویس های عادی و سرویسهای بسیار سخت و خورنده و سرویس شرایط ویژه شده است و این توانمندی همواره بواسطه تحقیق و توسعه، انجام آزمونهای مرتبط در آزمایشگاههای میراب و آزمایشگاههای به نام بیرون سازمانی، تست های عملکردی به روز می گردد و بطور مستمر شاهد رشد مهندسی در این حوزه هستیم.

تجهیزات و زیرساختها:

واحد الاستومر جهت تولید قطعات الاستومری و انطباق آنها با مشخصات مذکور در استانداردهای بین المللی دارای تجهیزات تولیدی و آزمایشگاهی کامل می باشد و از طریق اجرای فناوری بروز دنیا توسط پرسنل دارای مهارت و صلاحیت و با استفاده از تجهیزات مناسب و به روز دنیا، کیفیت قطعات را تضمین نموده است و قطعاتی با عمر مفید قابل ملاحظه و طولانی مدت را تولید و در اختیار قرار می دهد. این تجهیزات شامل تجهیزات فهرست شده زیر می باشد و می توان شرکت میراب را جزو نادرترین سازندگان شیرهای صنعتی در دنیا دانست که دارای این گونه تجهیزات هستند.

پرس تولید قطعات الاستومری از طریق قالب و فشار (Compression Molding) ظرفیت ۱۴۰تن (دو عدد) ، ظرفیت ۲۰۰تن (دو عدد)، ظرفیت ۲۵۰تن و ظرفیت ۳۰۰ تن

پرس تولید قطعات الاستومری براساس تکنولوژی تزریق (Injection) ظرفیت ۲۵۰تن

ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که تمامی قالبها پس از ساخت با دقت فراوان مورد بررسی و بازرسی قرار می گیرند و پس از احراز صلاحیت در اختیار واحد تولید قرار می گیرد، بررسی ها حداقل شامل بازرسی ظاهری محصول، بازرسی ابعادی محصول، بررسی متریال و سخت کاری قالب، تستهای هیدرواستاتیک نمونه های اولیه، تستهای سیکلی محصولات، تریم و کیفیت نهایی محصولات الاستومری خواهند بود و چنانچه در بخشهایی ملاحظه شود نمونه های اولیه دچار نقصان است اصلاحات در خصوص قالبها تعریف و اجرا خواهد شد.

آزمایشگاه:

به منظور اطمینان از انطباق کامل محصولات تولیدی و مواد اولیه با استانداردهای بین المللی شرکت میراب اقدام به تاسیس آزمایشگاه الاستومر نموده است. این آزمایشگاه با بهره گیری از پرسنل دارای مهارت و تجهیزات کامل و به روز آزمون، موفق به اخذ گواهی نامه همکار اداره استاندارد ایران شده است و نتایج اعلام شده توسط این آزمایشگاه اعتبار دهی از این طریق شده اند.

بررسی های آزمایشگاهی عموما در دو حوزه انجام می پذیرد. تصدیق و صحه گذاری فرمولاسیون پایه های مختلف الاستومرهای مورد استفاده در صنعت و همچنین بازرسی و بررسی کامپاندهای مورد استفاده در تولید قطعات و تولید انبوه.

آزمایشگاه میراب به منظور بررسی و ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات مانند بررسی عمر مفید محصول، سختی، مانایی فشاری، مقاومت کششی، مشخصات و رفتار کامپاند در فرآیند رئومتری دارای تجهیزات دستگاه تست کشش، رئومتر MDR ، سختی سنج Shore A، دستگاه تست مانایی فشار ، کوره آزمایشگاهی، دانسیومتر می باشد و دقت و صحت عملکرد آنها از طریق کالیبراسیون های دوره ای و منظم تضمین شده است و شرایط محیطی اجرای آزمونها نیز تعریف شده و مدون بوده و دقیقا رعایت می شود.

توانمندی ها:

امروزه، گروه وسیعی از محصولات الاستومری که در شرایط بسیار سخت، ویژه و عادی و عمومی صنعت آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند در واحد الاستومر شرکت میرآب تولید می شوند.

همچنین براساس توانمندی قابل ملاحظه موجود و همچنین ارتباطات و همکاری های تعریف شده با مراکز بیرون سازمان میراب چنانچه سرویسهایی و شرایط عملکرد بسیار ویژه در فرآیندی تعریف شود، با هم افزایی توانمندی های درون سازمانی میراب، مراکز تحقیقاتی داخل کشور و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی خارج کشور می توان تولید این گونه قطعات را نیز در دستورکار قرار داد.

همچنین از طریق بهبود مستمر مشخصات و فرمولهای موجود، قطعات الاستومری مورد استفاده در شیرهای صنعتی شرکت میراب همواره دارای عملکرد مناسب، عمر مفید بالا و قابل ملاحظه، کاهش از کار افتادگی و خرابی های ناگهانی و همچنین دارای هزینه های عملیاتی اندک در حین سرویس می باشند.