پاسخگویی به سوالات

واحد CRM شرکت میراب آماده پاسخگویی به نیازهای شما و اتصال شما به افراد مورد نظر در سازمان خواهد بود.

پاسخگو هستیم…

در زمینه خرید نیازمند راهنمایی هستم.
در مورد عملکرد محصولات سوالی دارم
در انتخاب درست محصول دچار مشکل هستم
نیازمند دریافت مستندات فنی و یا کاتالوگ محصول هستم