محصولات

شیر دلوج (CAF)

سایز (میلی متر) : 1000-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل،

شیر ویفری گیربکسی (BCW)

سایز (میلی متر) : 300-20فشار (بار) : 16-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل،

شیر یکطرفه ویفری لولایی (NSW)

سایز (میلی متر) : 200-50فشار (بار) : 16-10جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل،

شیر یکطرفه سوپاپی مکش (NFS)

سایز (میلی متر) : 1000-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل،

شیر یکطرفه فنردار (NLF)

سایز (میلی متر) : 1000-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل،

شیر یکطرفه نازل دار (NNF)

سایز (میلی متر) : 1500-100فشار (بار) : 63-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل،

شیر یکطرفه لولایی (NSF)

سایز (میلی متر) : 200-50فشار (بار) : 16-10جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل،

شیر یکطرفه وزنه ای (NTF)

سایز (میلی متر) : 2000-100فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل،

صافی یکسر فلنج (SIS)

سایز (میلی متر) : 1200-50فشار (بار) : 16-10جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد کربنیجنس توری : استنلس استیل

صافی تیپ SYF) Y)

سایز (میلی متر) : 300-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مس جنس توری : استنلس استیل

صافی تیپ STF) T)

سایز (میلی متر) : 1600-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد کربنی جنس توری : استنلس استیل

شیر هوا تک محفظه دو روزنه (AST)

سایز (میلی متر) : 200-50فشار (بار) : 63-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس شناور :  انواع استنلس استیل, Polypropylen 

شیر هوا روزنه بزرگ – خلاء شکن (AVB)

سایز (میلی متر) : 1000-200فشار (بار) : 63-10جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع استنلس استیل،

شیر هوا فاضلابی (ASW)

سایز (میلی متر) : 200-50فشار (بار) : 16-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس شناور : انواع استنلس استیل،