رسیدگی به شکایات

آماده راهنمایی و پیگیری درخواست‌های شما هستیم.

در موارد زیر در کنار شما هستیم…

  • عدم تحویل به موقع محصول
  • عدم کارکرد مناسب تجهیزات
  • عدم تطابق محصول دریافتی با درخواست و مستندات فنی
  • و …