فروش خارجی

فروش خارجی شرکت میراب متولی امور صادرات است و ارتباطات بین المللی شرکت در چارچوب سیاستهای بازرگانی و انجام تشریفات مناقصات بین المللی و عقد قرارداد های لازم را بر عهده دارد.

این واحد با استقرار در دفتر فروش، آماده انجام هرگونه مذاکرات تجاری می باشد.

شرح وظایف:

  1. مدیریت صادرات به خارج از کشور و بازاریابی خارجی
  2. شرکت در نمایشگاه های بین المللی
  3. انجام اقدامات لازم در راستای پاسخگویی به درخواست های مشتریان و ارائه پیشنهاد فنی و مالی
  4. مدیریت و هماهنگی با شرکتهای حمل و نقل بین المللی (هوایی، زمینی، دریایی) جهت حمل کالاها
  5. پیگیری ارسال کالا برای مشتریان خارجی در زمان مقرر