You are currently viewing تولید شیر سوزنی سایز 1800 جهت پروژه غدیر (تامین آب شرب استان خوزستان)

تولید شیر سوزنی سایز 1800 جهت پروژه غدیر (تامین آب شرب استان خوزستان)

شرکت میراب ساخت شیر سوزنی سایز ۱۸۰۰ با فشار نامی ۱۶ بار را جهت نصب در پروژه خط انتقال آب غدیر به اتمام رساند. این شیر با وزن تقریبی 25،000 کیلوگرم و قابلیت های ویژه در کنترل سیال، یکی از کم نظیرترین شیرهای تولید شده در عرصه بین المللی است.

شیر مذکور به صورت کامل فابریکیتد (جوشی) ساخته شده و تمامی فرآیند ساخت آن در کارخانه شرکت میراب صورت گرفته است. تمامی مراحل بازرسی NDT با موفقیت گذرانده شده و این محصول آماده ارسال و بهره برداری در پروژه آبرسانی غدیر مربوط به استان خوزستان است.