آبتین صنعت

آبتین صنعت
نمایندگی فعال در استان

نام شرکت/فروشگاه: آبتین صنعت
نام استان: فارس
مدیر: آقای مهدی حدائق نیاوب
شماره تماس: ۳۸۲۰۹۶۵۳-۰۷۱
فکس: ۳۸۳۱۲۴۱۹-۰۷۱
ایمیل: info@abtin-sanat.com
وب سایت: www.abtin-sanat.com
آدرس: شیراز – بلوار عدالت – جنب بانک رفاه-فروشگاه آبتین