آب اوان

آب اوان
نمایندگی فعال در استان

نام شرکت/فروشگاه:آب اوان
نام استان: قزوین
مدیر: آقای مرتضی مکارمی
شماره تماس: 33685755-۰۲۸
کد پستی: 3414669656
ایمیل: trade@evanab.com
وب سایت: www.evanab.com
آدرس: قزوین – بلوار شهید سلیمانی(نوروزیان) – نبش حکمت 20 – پلاک 138 – طبقه 3 واحد 7