آب صنعت

آب صنعت
نمایندگی فعال در استان

نام شرکت/فروشگاه: آب صنعت
نام استان: لرستان
مدیر: آقای برزو حیدری
شماره تماس: ۳۳۳۰۶۲۱۶-۰۶۶ – ۳۳۳۰۲۳۶۵-۰۶۶
فکس: ۳۳۳۳۰۱۲۰-۰۶۶
ایمیل: heidarysanaatco@yahoo.com
وب سایت:
آدرس: خرم آباد- خیابان شریعتی -روبروی بانک تجارت -جنب پارک شریعتی