تجهیز صنعت صد دروازه

تجهیز صنعت صد دروازه
نمایندگی فعال در استان

نام شرکت/فروشگاه: تجهیز صنعت صد دروازه
نام استان: سمنان
مدیر: بهروز کلایی
شماره تماس: ۳۱۷۵-۰۲۳
فکس:۳۱۷۵-۰۲۳
ایمیل: lti.group@yahoo.com
وب سایت:
آدرس: استان سمنان،شاهرود،بلوار کارگر،نرسیده به بلوار معلم پلاک ۱۲۹