شرکت آبانگان مهر ایرانیان

شرکت آبانگان مهر ایرانیان
نمایندگی فعال در استان

نام شرکت/فروشگاه: شرکت آبانگان مهر ایرانیان
نام استان: گیلان
مدیر: محمد سعید طالب زاده 
شماره تماس: 33367595-۰۱۳
موبایل : 09937948394 
فکس: 
ایمیل: Abangan_mehr_iranian@yahoo.com
وب سایت: 
آدرس: رشت –بلوار لاکان –کوچه شهید عباسی چوکامی –پلاک 313
کد پستی :4195716753