شرکت تجهیزات پارت هامرز ایرانیان

شرکت تجهیزات پارت هامرز ایرانیان
نمایندگی فعال در استان

نام شرکت/فروشگاه: شرکت تجهیزات پارت هامرز ایرانیان
نام استان: گلستان
مدیر: محمد مقری
شماره تماس: ۳۲۱۴۸۴۷۱-۰۱۷
فکس:۳۲۱۴۸۴۷۱-۰۱۷
ایمیل: Tajhizatpart@yahoo.com
وب سایت:
آدرس: استان گلستان، گرگان- خیابان شهید بهشتی- بعد از بهشت ۲۲- جنب اداره محیط زیست