شرکت تواناب سنه

شرکت تواناب سنه
نمایندگی فعال در استان

نام شرکت/فروشگاه: شرکت تواناب سنه
نام استان: کردستان
مدیر : محمد صیدیمرادی
شماره تماس: ۳۳۲۴۵۰۹۲-۰۸۷
فکس: ۳۳۲۴۵۰۹۲-۰۸۷
ایمیل: tavanabsna@gmail.com
وب سایت:
آدرس: استان کردستان، سنندج، بلوار فجر، میدان هورامان، جنب فروشگاه مهسرام