(شرکت رضا برازنده و شرکا (مجتمع لوله و اتصالات یزد

(شرکت رضا برازنده و شرکا (مجتمع لوله و اتصالات یزد
نمایندگی فعال در استان

نام شرکت/فروشگاه: شرکت رضا برازنده و شرکا(مجتمع لوله و اتصالات یزد)
نام استان: یزد
مدیر: آقای برازنده
شماره تماس: 38243521-035
کد پستی : 8916813684
آدرس: یزد- خیابان کاشانی- خیابان 15 خرداد