You are currently viewing افتتاح مدرسه میراب در شهرستان سیریک

افتتاح مدرسه میراب در شهرستان سیریک

این آیین باحضور دکتر الوانی نماینده شرکت میراب ، مهندس نجفی افشار معاون مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، علی مرادی معاون مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس هرمزگان و جمعی از خیرین ، فرهنگیان و مسئولین محلی برگزار شد.

این فضای آموزشی  در بخش بمانی سیریک  با زیربنای ۴۳۳مترمربع در قالب ۶کلاس شامل  سرویس، دیوار و محوطه با اعتبار  ۶میلیارد تومان با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان و شرکت میراب در جهت ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی، احداث شد  که با بهربرداری از این مدرسه تعداد ۱۳۰ نفراز دانش آموزان  این بخش از فضای استاندارد آموزشی جهت تحصیل  بهرمند شدند.

دیدگاهتان را بنویسید