You are currently viewing بنیانگذار میراب: کیفیت گرایی و اخلاق مداری ،بنیان میراب است.

بنیانگذار میراب: کیفیت گرایی و اخلاق مداری ،بنیان میراب است.

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:اخبار
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

بنیانگذار میراب:
کیفیت گرایی و اخلاق مداری ،بنیان میراب است.

با گذشت بیش از چهار دهه از عمر میراب، تعهد به اصول اخلاق حرفه ای و تلاش مستمر در جهت حفظ و ارتقاء کیفیت برتر، به عنوان ستون های بنیادین این برند ملی، با قوت پابرجاست.

مهندس مرتضی توجه، بنیانگذار و رئیس هیاٌت مدیره میراب با بیان این مطلب تصریح کرد: «زندگی در فضای صنعت و تولید، نیازمند زیرساخت های اخلاقی، حرفه ای گری و پای بندی به اصول بنیادین همچون کیفیت گرایی است. از این جهت، یک صنعتگر در کنار آنچه از مسائل مهندسی، فنی و مدیریت بازار بداند، باید از منظر اخلاق حرفه ای از سطح عمیقی از باورهای صحیح تولیدی برخوردار باشد.»
مرتضی توجه با اشاره به رویکرد کیفیت گرایی میراب افزود: «از بدو تأسیس میراب، مسئله کیفیت به عنوان مهمترین رویکرد در تمامی فرآیند های مهندسی، تولیدی وعملیاتی مدنظر قرار داشته است و همانگونه که از سال 1374، میراب مصداق ایدئولوژی خود را بر جمله «کیفیت تعهد ماست» به نمایش گذاشته، تا کنون هم به جدیت برآن استوار مانده است.»
بنیانگذار میراب گفت: «امروزه طیف وسیعی از فعلان صنعت و مصرف کنندگان محصولات میراب در داخل و خارج از کشور وجود دارند که عمیقاً به کیفیت میراب ایمان داشته و احساس وفاداری عمیقی را به این برند ملی برخوردارند.»
رئیس هیأت مدیره میراب، تأکید کرد: «سازمان های تولیدی که براساس اصولی چون کیفیت گرایی شکل گرفته و به بلوغ می رسند، برند ملی تلقی شده و جزئی از سرمایه های ملی می باشند. از این رو حفظ و گسترش آنها، امری مهم و ضروری بوده و این مسئولیت بر عهده نسل های بعدی جوانان این سرزمین ی باشد. مسلماً مهمترین و شاخص ترین مآموریت نسل بعدی مدیران و کارشناسان میراب، تداوم کیفیت گرایی و اخلاق محوری خواهد بود.»

دیدگاهتان را بنویسید