You are currently viewing مدرسه ابتدایی میراب روستای حمیدآباد دلگان استان سیستان و بلوچستان

مدرسه ابتدایی میراب روستای حمیدآباد دلگان استان سیستان و بلوچستان

افتتاح این مدرسه در روستای حمیدآباد بخش دلگان استان سیستان بلوچستان یکی از محروم ترین مناطق در این منطقه با همت شرکت میراب و آقای مهندس توجه در زیربنای 440 متر مربع برای ارتقاء و بهبود دانش و آموزش این مرکز به بهره برداری رسید.

دیدگاهتان را بنویسید