You are currently viewing در دیدار نوروزی 1403 تأکید شد: ضرورت تعمیق و توسعه روابط با شرکای تجاری در راستای مدیریت مطلوب قیمت تمام شده

در دیدار نوروزی 1403 تأکید شد: ضرورت تعمیق و توسعه روابط با شرکای تجاری در راستای مدیریت مطلوب قیمت تمام شده

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:اخبار
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه
به رسم هرسال، در ابتدای سال جدید، نشست هماهنگی و دیدار نوروزی جمعی از تأمین کنندگان، پیمانکاران و نمایندگان شبکه توزیع و فروش میراب برگزار شد. در این نشست که در سه مرحله برگزار گردید، حضار با بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در خصوص مواجهه با شرایط سال جدید، تهدیدات و فرصت های ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی، بر ضرورت تداوم توان رقابت پذیری از طریق تعمیق مدیریت بهره‌ورانه و توسعه تعامل، هماهنگی و همگرایی شرکای تجاری در بخش های تأمین، تولید و توزیع و همچنین اعمال مدیرت مطلوب بر قیمت تمام شده تأکید کردند.
مرتضی توجه، رئیس هیأت مدیره میراب، در این جلسه گفت: «بنیان هر کسب کار بر سه رأس تأمین، تولید و توزیع قرار دارد و هماهنگی، همگرایی و وجود باوری عمیق دال بر ذینفع بودن و همچنین همدلی و صمیمیت باعث می شود فرآیند کلی بنگاه و شرکای تجاری آن در مسیر بهره وری بهینه قرار گیرد»
رئیس هیأت مدیره میراب افزود: «مصداق تبلور بهره وری در مدیریت قیمت تمام شده است. در عین حال نیز تدوام کیفیت برتر را تضمین می کند. پایداری و تداوم حیات مؤثر هر بنگاه تولیدی و صنعتی به همراه مجموعه اقماری شرکای تجاری خود، منوط به حفظ، استمرار و ارتقاء دائمی کیفیت محصولات است. بدین منظور ضرورت دارد سه مفهوم متعالی کیفیت‌گرایی، بهره وری و دانش محوری در این فرآیند گسترده و پیچیده به خوبی و روشنی احساس شوند. این درک عملکردی باید در آنچه به عنوان مواد اولیه تأمین می شود، آنچه به عنوان یک محصول کمال یافته تولید می شود و آن دسته از اموری که باعث شود محصولات به درستی در اختیار مشتریان قرار گیرند، رویکردی عملیاتی داشته باشد.»

دیدگاهتان را بنویسید