بازرگانی نعمتی

بازرگانی نعمتی
نمایندگی فعال در استان

نام شرکت/شرکت : بازرگانی نعمتی 
نام استان: کردستان 
مدیر: عطا نعمتی 
شماره تماس: 09183710625
شماره تماس: 33228564-087
ایمیل: kurdit2@gmail.com 
آدرس: سنندج- بلوار کردستان- 100 متر پایین تر از پل مردوخ فروشگاه میراب
کد پستی :6613773644